Logowanie - Rejestracja
Przechowalnia: 0 produktów Twój koszyk: 0 produktów do kasy
Jesteś tutaj:

Arpon G zwalczanie owadów latających i biegających

Arpon G zwalczanie owadów latających i biegających
Producent: BIOWET
Wariant produktu:
Ilość Nazwa Cena
250ml Kod produktu: KME-14406
Wysyłka w ciągu 24 h
58.68
Kurier GLS: 20 zł
Kurier InPost: 15 zł
InPost Paczkomaty 24/7: 14 zł
ORLEN Paczka: 13 zł
Pocztex Kurier 48: 16 zł
Poczta Polska - Odbiór w punkcie: 14 zł
Odbiór osobisty - ul. Graniczna 4 lok. 4, Warszawa: 0 zł
Zapytaj o produkt

Arpon G to preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku.

Rodzaj użytkowników:
Stosowanie profesjonalne.

Postać produktu:
Płyn.

Po rozcieńczeniu w wodzie: emulsja.

Substancja czynna:

  • Cypermetryna – 100 g/l

Stosowanie:
Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2.

Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

  • Efekt widoczny po 2–5 minutach.
  • Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń:

Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu.
W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska:

Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności:

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z ustawą o odpadach i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu.

Traktować jako odpad niebezpieczny.