Logowanie - Rejestracja
Przechowalnia: 0 produktów Twój koszyk: 0 produktów do kasy
Jesteś tutaj:

Gwarancja i serwis

 1. Okres gwarancji na zakupiony towar określany jest indywidualnie dla danego towaru.
 2. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikających z winy producenta sprzedawca dokona niezbędnej naprawy lub wymieni towar na wolny od wad pod warunkiem zrealizowania takiego roszczenia przez producenta.
 3. Naprawa towaru następuje w ciągu 21 dni roboczych od dostarczenia towaru do sprzedawcy chyba, że strony postanowią inaczej.
  Termin ten może ulec wydłużeniu do 28 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłania całego podzespołu do specjalistycznych serwisów np. poza granicami RP,
 4. Żądanie wymiany wyrobu należy zgłosić w punkcie sprzedaży w którym dokonano zakupu.
 5. Warunkiem uznania gwarancji jest dostarczenie wyrobu na koszt kupującego do miejsca zakupu w opakowaniu zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 6. Warunkiem uznania gwarancji jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
 7. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
 8. Gwarancja ulega unieważnieniu gdy wystąpienie uszkodzeń powstały z winy użytkownika oraz niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania.
 9. Firma czterylapki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje znajdujące sie na opakowaniach.
 10. Firma czterylapki.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody wynikłe z niemożności korzystania przez nabywcę z artykułu.
 11. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.