Logowanie - Rejestracja
Przechowalnia: 0 produktów Twój koszyk: 0 produktów do kasy
Jesteś tutaj:

Drzwi dla kota

Jeśli chcemy, by nasz kot mógł swo­bod­nie prze­miesz­czać się pomię­dzy naszym podwór­kiem a domem, warto zain­te­re­so­wać się zaku­pem i mon­ta­żem spe­cjal­nych drzwi. Takie kocie drzwi można zamon­to­wać prze­waż­nie w każ­dych drzwiach wej­ścio­wych lub w ścia­nach. Drzwi takie domy­kają się samo­ist­nie, w związku z tym nie będą powo­do­wać prze­cią­gów.

Czy warto kupić drzwi dla kota?

Mając kota wycho­dzą­cego, czę­sto zasta­na­wiamy się, czy warto kupić drzwi dla kota. Koty wycho­dzą kiedy im na to pozwo­limy lub gdy nie­po­strze­że­nie się wymkną. Wra­cają już o wła­snych porach. Czę­sto się zda­rza, że wycho­dzące koty nie wrócą na noc lub wrócą kiedy nie ma nas w domu. Stwa­rza to zagro­że­nie dla życia i zdro­wia kota. Koty są głodne, zmar­z­nięte czy po pro­stu zmę­czone bie­ga­niem poza domem. Drzwi dla kota są ide­al­nym roz­wią­za­niem na te pro­blemy. W naszej ofer­cie posia­damy drzwi, które otwie­rają się tylko w jedną stronę lub dzia­łają w dwie strony. Inne mają mecha­nizm, który otwiera się tylko dla jed­nego kota. Kot ma w obroży spe­cjalny magnes, który otwiera drzwi. Dostępne są różne roz­miary i wiel­ko­ści drzwi. Posia­damy rów­nież drzwi dla kota z tune­lem do grub­szych ścian czy szklanych drzwi. Jeśli mamy wycho­dzą­cego kota to jak naj­bar­dziej powin­ni­śmy zain­te­re­so­wać się zaku­pem drzwi dla kota.

Jak zamon­to­wać drzwi dla kota?

Jeśli sta­niemy się już szczę­śli­wymi posia­da­czami drzwi dla kota, to sta­jemy przed wyzwa­niem ich mon­tażu. Wymaga to troszkę umie­jęt­no­ści maj­ster­ko­wi­cza. Musimy wykroić otwór w drzwiach, ścia­nie lub szy­bie i za pomocą śrub, lub spe­cjal­nie dołą­czo­nym ele­men­tów musimy drzwi zamon­to­wać. Wszyst­kie posia­dają uszczelki, które przy­le­gają do powierzchni, nie powo­du­jąc prze­cią­gów. Każdy sto­larz czy szklarz rów­nież pomoże nam zamon­to­wać drzwi dla kota

Tunel do drzwiczek  TX-3864 dla kota. Wykonany z wytrzymałego plastiku. Jest szczelny i łatwy w montażu. Kolor zależny od
Trixie Tunel do drzwiczek TX-3864 dla kota
więcej
DUVO+ Klapa dla Kota Klapa dla kota z 4 ustawieniami Przezroczysta klapa dla kota Duvo + ma białą ramkę i jest wykonana
Duvo +  Drzwi dla kota
DUVO+ Klapa dla Kota z białym Tunelem Klapa dla kota z 4 ustawieniami i tunelem. Przezroczysta klapa dla kota Duvo + ma
Duvo +  Drzwi z tunelem dla kota
drzwi
Drzwiczki Swing 1 SB. Przeznaczone dla małych psów lub kotów zapewniają zwierzętom swobodę poruszania się w domu lub pomiędzy
Ferplast Drzwi Swing 1 Superbasic
drzwi
Drzwiczki Tunnel 11. Przeznaczone dla psów. Zapewniają zwierzętom swobodę poruszania się w domu lub pomiędzy domem a
Ferplast Drzwi Swing 11 Tunel brązowe
drzwi
Drzwi dla psa lub kota. Uniwersalne drzwi Swing możemy zamontować w każdych drzwiach - drewnianych, metalowych, szklanych, w ścianach
Ferplast Drzwi Swing 15 Tunnel
drzwi
Drzwiczki Swing 5 T - zapewniają psu swobodę poruszania się w domu lub pomiedzy domem a podwórkiem, przy całkowitej kontroli
Ferplast Drzwi Swing 5 T białe
drzwi dla kota
Drzwiczki Swing 5 T - zapewniają psu swobodę poruszania się w domu lub pomiedzy domem a podwórkiem, przy całkowitej kontroli
Ferplast Drzwi Swing 5 T brązowe
drzwi dla kota
Drzwiczki Swing 7 SET z magnetycznym systemem otwierania dla kota lub małego psa. Dzięki temu rozwiązaniu specjalny magnes umozliwia wejście
Ferplast Drzwi Swing 7 S - Chiave Magnetica
drzwi
Drzwiczki Swing 3 B. Przeznaczone dla małych psów lub kotów zapewniają zwierzętom swobodę poruszania się w domu lub pomiędzy
Ferplast Dzwi Swing 3 Basic
Trixie Barierka / Kojec z drzwiami Barierka zabezpieczająca drzwi lub schody z lakierowanego drewna, przeznaczona dla małych
Trixie Barierka  /  Kojec z drzwiami
Drzwi dla kota SureFlap 4-Way Z plastiku Chroni przed obcymi zwierzętami Wszystkie zwierzęta mogą wyjść, ale tylko te z obrożą
Trixie Drzwi dla kota SureFlap 4-Way
Plastikowe, przezroczyste drzwiczki dla kota. W zestawie jest specjalny klucz magnetyczny (1szt), który zakładamy kotu na obrożę.
Trixie Drzwi elektromagnetyczne dla kota "4-way Free Cat De Luxe"
Drzwiczki do montowania w drewnianych lub metalowych drzwiach oraz  ścianach umożliwiające psu i kotu swobodne wchodzenie
Trixie Drzwiczki dla psa lub kota
Drzwi dla kota są szczególnie ciche, mają przejrzystą pokrywę, są odporne na warunki pogodowe. Drzwiczki wyposażone są w specjalne
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadlowe 2-Way
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadłowe 4-Way Specyfikacja: Z plastiku Przezroczysta klapa, cicha praca Z uszczelka obwodowa (TPR) 360 °
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadlowe 4-Way
Drzwi pozwalają swobodnie wchodzić lub wychodzić kotu bez pomocy człowieka. Drzwiczki posiadają czterofunkcyjny zamek. Można ustawić na pozycje:
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadlowe 4-Way do szklanych drzwi
Ciche i funkcjonalne, regulowane drzwiczki dla dużych kotów kub małych psów. Pozwalają swobodnie wchodzić lub wychodzić
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadlowe 4-Way XXL z tunelem
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadlowe z tunelem Specyfikacja: Z plastiku Przezroczysta klapa, cicha praca Z uszczelka obwodowa (TPR) 360
Trixie Dwustronne drzwiczki wahadlowe z tunelem
Klapka do drzwiczek  TX-3860, TX-3862, TX-3863 i TX-3864 dla kota. Wykonana z trwałego plastiku. Jest szczelna, cicha i łatwa
Trixie Klapka do drzwiczek TX-3860, TX-3862-TX-3864 dla kota
Tunel do drzwiczek  TX-3864 dla kota. Wykonany z wytrzymałego plastiku. Jest szczelny i łatwy w montażu. Kolor zależny od
Trixie Tunel do drzwiczek TX-3864 dla kota
-15%
Zolux Drzwiczki dla kota z magnetycznym systemem zamykania Drzwiczki do drewnianych drzwi o grubości od 15 do 52 mm. Klapka
Zolux Drzwiczki dla kota i małych psów z magnetycznym systemem zamykania
Zolux Drzwiczki dla kota z magnetycznym systemem zamykania Drzwiczki dla kota do drzwi drewnianych o grubości od 11 do 25
Zolux Drzwiczki dla kota z magnetycznym systemem zamykania
Zolux Drzwiczki dla kota z magnetycznym systemem zamykania do drzwi drewnianych Drzwiczki do drzwi drewnianych o grubości od 11 do 25
Zolux Drzwiczki dla kota z magnetycznym systemem zamykania do drzwi drewnianych
Zolux Drzwiczki dla małych psów z magnetycznym systemem zamykania Drzwiczki do drzwi drewnianych o grubości od 11 do 25
Zolux Drzwiczki dla małych psów z magnetycznym systemem zamykania